Development

 

In de kern is projectontwikkeling (development) een visie voor een locatie of gebouw hebben en die visie realiseren.

Om een project te ontwikkelen brengt IQNN de ideeën, partijen en financiële middelen bij elkaar. Aan het projectteam wordt de visie overgebracht en met het projectteam wordt het ontworpen en gerealiseerd.

Dit vraagt om een breed scala aan competenties, interesses, kennis en ervaring. Het gaat om creativiteit, wetten en regels, netwerk, bouwtechniek, installaties, kosten en opbrengsten, kennis van contracten. Naast de inhoudelijke kennis is een projectontwikkelaar ook een verbinder. Een verbinder van mensen en partijen. Hiervoor moet je je in de mensen verdiepen, relaties opbouwen, mensen leren kennen.

 

“Naast de inhoudelijke kennis is een projectontwikkelaar ook een verbinder.”

IQNN-Development_Development

 

IQNN maakt het waar. Complexe projecten zoals Zuidblok Stadionplein zijn zeer succesvol ontwikkeld. Relaties en klanten zien de toegevoegde waarde van IQNN en werken graag met ons samen.

Hoe IQNN in de projectorganisatie staat, is afhankelijk van het type project en de wensen van betrokken partijen. We zijn daar flexibel in. We kunnen participeren, optreden als gedelegeerde ontwikkelaar of een rol als projectmanager of adviseur aannemen.

 

Participeren

IQNN kan als aandeelhouder deelnemen in vastgoedprojecten. De projecten Zuidblok Stadionplein, Hotel Boat&Co en Officierscasino Soesterberg zijn zo georganiseerd. Met partners wordt een joint venture opgezet en van daaruit vindt de projectexploitatie plaats. IQNN neemt dan risicodragend deel aan het project.

 

“Met partners wordt een joint venture opgezet en van daaruit vindt de exploitatie plaats.”

IQNN-Development_Development

 

Gedelegeerde ontwikkeling

Feitelijk is dit het ontwikkelen van vastgoed voor en namens een andere partij. Bij de herontwikkeling van Pulitzer Amsterdam was IQNN de gedelegeerde ontwikkelaar namens de eigenaren van het hotel.

 

Projectmanagement en Advies

Als projectmanager regelt IQNN het project. Voor de klant worden adviseurs en uitvoerende partijen ingekocht en voor de klant wordt het project gerealiseerd. Op deze manier is bijvoorbeeld de nieuwe huisvesting voor Kennedy Van der Laan aangepakt.
Voor blooming Hotels is IQNN adviseur. Als adviseur denkt IQNN met de opdrachtgever mee over vastgoedvraagstukken.

 

Commitment

Los van de organisatievorm en de rol van IQNN in een project, staat ons commitment. De passie en de wil om het project voor elkaar te krijgen, is bij ieder project gelijk.

 

“Bedacht…

IQNN-Development_Development

…en gerealiseerd”

IQNN-Development_Development